21 lipca 2024

„Żywnościowy SOS” – startuje program dla organizacji pomocowych

Rosnące koszty utrzymania szczególnie uderzają w najuboższych – przybywa osób, które nie mają wystarczających środków na zakup żywności. Pogarszająca się sytuacja jest wyzwaniem m.in. dla organizacji pomocowych. Aby je wesprzeć, Fundacja Biedronki uruchomiła program „Żywnościowy SOS”. Do rozdysponowania są ponad 4 miliony złotych.

Program „Żywnościowy SOS” jest skierowany do fundacji, stowarzyszeń oraz kościelnych osób prawnych posiadających status organizacji pożytku publicznego wspierających najbardziej wrażliwe grupy społeczne. Takimi są osoby dotknięte ubóstwem, chorobą i niepełnosprawnością, w kryzysie bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Do rozdysponowania są łącznie ponad 4 miliony złotych, które mają zwiększyć możliwości organizacji pomocowych w zakresie zapewniania żywności.

Kluczową rolę w tym trudnym okresie mają do odegrania organizacje pozarządowe, które chcemy wesprzeć, by mogły pomóc jeszcze większej liczbie osób. – mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki

Organizacje objęte programem otrzymają od Fundacji Biedronki pomoc w formie e-Kodów do wykorzystania na zakupy w sieci sklepów Biedronka. E-Kody zostaną przekazane w dwóch turach: w listopadzie 2022 oraz w lutym 2023.

Kto może skorzystać z programu?

Organizatorzy adresują program do fundacji, stowarzyszeń oraz kościelnych osób prawnych posiadających status organizacji pożytku publicznego, prowadzących:

  • schroniska dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, a także ogrzewalnie, noclegownie i jadłodajnie,
  • działalność polegającą na udzielaniu pomocy żywnościowej na rzecz osób dotkniętych ubóstwem. Zagrożonych niedożywieniem, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, np. w formie mobilnej kuchni czy paczek żywnościowych dla osób ubogich,
  • hospicja stacjonarne.

Organizacje zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach programu powinny wypełnić formularz do 23 października 2022. O kwalifikacji do programu zadecyduje spełnienie wymogów wskazanych w regulaminie oraz kolejność zgłoszeń.