30 maja 2024

Sustainalytics: aktualizacja ratingu BNP Paribas

BNP Paribas otrzymał ocenę 10,2 w zaktualizowanym ratingu ESG (ESG Risk Rating) przyznanym przez agencję Sustainalytics. To poprawa wobec zeszłorocznej oceny, zdaniem banku, świadczy o skuteczności obranej strategii.

Dowiedz się co to jest Sustainalytics.

Ratingi firmy Sustainalytics oceniają ryzyka ESG. Odnoszą się do tego, jak skutecznie przedsiębiorca zarządza ryzykiem związanym z kwestiami środowiskowymi, społecznymi oraz z ładem korporacyjnym. Wynik 10,2 („Low Risk”) dla banku oznacza minimalne ryzyko doświadczenia negatywnych skutków finansowych z przyczyn związanych z czynnikami ESG. Agencja ratingowa doceniła wysoki poziom zarządzania ESG przez BNP Paribas, szczególnie w obszarach najbardziej istotnych dla działalności banku. Są nimi: ład korporacyjny (w tym kwestie etyczne i compliance), zarządzanie produktami, bezpieczeństwe i poufność danych oraz zarządzanie kapitałem ludzkim.

Istotna poprawa

Tegoroczna aktualizacja ratingu BNP Paribas oznacza istotną poprawę z wyniku 10,9 w zeszłym roku do 10,2 obecnie. Agencja uzasadniła poprawę serią działań, jakie BNP Paribas podjął w czasie ostatniego roku. Dodatkowo także wysokim stopniem zintegrowania ESG z podstawową działalnością.

Strategia biznesowa na lata 2022-2025 zawiera w sobie pełen przekrój działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji. Rosnące zaangażowanie w tych obszarach pokazuje udzielone przez nas zrównoważone finansowanie. Zaledwie w ciągu roku wzrosło ono z 5,7 mld zł we wrześniu 2022 r. do 8,9 mld zł na koniec września tego roku – mówi Jarek Rot, dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju, Chief Sustainability Officer w BNP Paribas.

Wśród działań banku poprawiających zarządzanie ryzykiem ESG, agencja wymieniła m.in. rolę, jaką w banku odgrywa Chief Sustainabiliy Officer, a także raport zintegrowany, który pokazuje działania ESG podejmowane przez bank. Według agencji, te działania pokazują odpowiedzialność wobec inwestorów oraz opinii publicznej. Dodatkowo doceniono powstanie oraz inkorporację przez bank Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży, stworzonej przed Federację Konsumentów oraz Fundację Nienieodpowiedzialni, w procesach i produktach oferowanych przez BNP Paribas.