12 czerwca 2024

Envirly zmierzy ślad węglowy marki 4F

Marka 4F, rozpoczęła współpracę z Envirly w zakresie zarządzania śladem węglowym. Firma zagreguje dane z 520 sklepów oraz globalnego łańcucha dostaw.

Współpraca z Envirly pozwoli firmie OTCF (właścicielowi marki 4F) na kompleksowe zarządzanie wpływem na środowisko, raportowanie kwestii ESG oraz poziomu emisji śladu węglowego organizacji. Wszystko po to, aby ułatwić proces adaptacji do nowych regulacji (CSRD) i estymację śladu węglowego w całym łańcuchu wartości.

W programie 4F Change od stycznia 2022 roku realizowany jest projekt Wear-Fair. Jego celem jest dążenie do tworzenia coraz bardziej zrównoważonej mody oraz stopniowe zamykanie obiegu ubrań w Polsce. 4F tworzy specjalne strefy i ubraniomaty, w których można oddać niechciane ubrania. Następnie odnawia je i wprowadza ponownie do obiegu.

Szczególnie ważną kwestią dla marki będzie pomoc w agregacji danych z ponad 520 prowadzonych sklepów oraz globalnego łańcucha dostaw. Umożliwi to opracowany przez Envirly system. Wesprze on firmę w monitorowaniu wskaźników zrównoważonego rozwoju oraz analizie danych z całego łańcucha produkcji, w tym od dostawców i szwalni.

– Obliczenie śladu węglowego to pierwszy krok w procesie transformacji firmy w kierunku dekarbonizacji, w myśl zasady „nie możesz zarządzać tym, czego nie możesz zmierzyć”. Liczenie śladu węglowego stanowi konieczny punkt wyjścia do określenia strategii oraz obszarów interwencji, a dalej do konkretnych działań. Można powiedzieć, że proces rozpoczyna się kompleksowym przeglądem firmy. Niezbędne są wówczas dane z różnych sektorów, z całego łańcucha dostaw. Pozyskanie niektórych z nich jest prawdziwym wyzwaniem. Metodyka liczenia śladu węglowego bierze dokładnie pod uwagę wyzwania, z jakimi boryka się nasza branża – mówi Wojciech Wieroński, członek Zarządu OTCF i Fundacji 4F Pomaga.