29 maja 2024
Od NFRD do CSRD - historia raportowania niefinansowego

KE: projekt dotyczący CBAM

Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia wykonawczego, w którym określa obowiązki sprawozdawcze i informacje wymagane od unijnych importerów towarów CBAM. KE wskazuje w nim tymczasową metodologię obliczania wbudowanych emisji uwalnianych podczas procesu produkcji towarów CBAM.

Zapisz się na newsletter ESGinfo.pl: https://www.esginfo.pl/zapisz-sie-na-nasz-newsletter/

Faza przejściowa zasad wdrażania mechanizmu dostosowywania cen na granicach z emisją dwutlenku węgla (CBAM) rozpoczyna się 1 października tego roku. Potrwa do końca 2025 r.

– W fazie przejściowej CBAM handlowcy będą musieli jedynie zgłaszać emisje związane z ich importem podlegającym mechanizmowi. […] Da to przedsiębiorstwom czas na przygotowanie się i dostarczy niezbędnych informacji do dopracowania ostatecznej metodologii do 2026 r. – podała KE w komunikacie.

Projekt rozporządzenia wykonawczego przewiduje pewną elastyczność, jeśli chodzi o wartości stosowane do obliczania wbudowanych emisji z importu. W pierwszym roku wdrażania firmy będą miały do wyboru trzy sposoby raportowania:

  • pełne raportowanie, według nowej metodyki (metoda unijna);
  • sprawozdawczość opartą na równoważnych systemach krajowych państw trzecich; 
  • sprawozdawczość opartą na wartościach referencyjnych. 

Od 1 stycznia 2025 r. akceptowana będzie tylko metoda unijna. To stopniowe podejście da producentom czas na dostosowanie się w przewidywalny sposób, podano.

Komisja opracowuje również specjalne narzędzia informatyczne, które mają pomóc importerom w wykonywaniu i zgłaszaniu tych obliczeń. Także szczegółowe wytyczne, materiały szkoleniowe i samouczki, aby wspierać przedsiębiorstwa w momencie rozpoczęcia mechanizmu przejściowego.

Importerzy będą gromadzić dane za IV kw. kwartał od 1 października 2023 r. Pierwszy raport będzie składany do końca stycznia 2024 r. Rozporządzenie wykonawcze Komisja przyjmie formalnie latem po głosowaniu w komitecie CBAM, złożonym z przedstawicieli państw członkowskich UE.

Źródło: ISBnews