23 czerwca 2024

CDP: Jerónimo Martins dba o klimat

Grupa Jerónimo Martins, właściciel sieci Biedronka, otrzymała najwyższe oceny od CDP Disclosure Insight Action. Oceny przyznano za wyniki i przejrzystość w raportowaniu w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi, bezpieczeństwa wodnego i walki z wylesianiem. 

Ocena objęła ponad 18,7 tys. firm, które stanowią połowę globalnej kapitalizacji rynkowej. Biedronka, poprzez szereg swoich proekologicznych działań, ma istotny udział w uzyskanym wyniku Grupy Jerónimo Martins. 

Lider programu zmian klimatycznych i wody

Z rocznej oceny CDP – Disclosure Insight Action wynika, że Jerónimo Martins nie ma sobie równych na świecie w zakresie zarządzania. W tym ograniczania swojego wpływu na środowisko. W trzech programach ocenianych przez CDP, Grupa otrzymała najwyższą ocenę (A) w dwóch pierwszych (zmiany klimatyczne i woda) oraz poziom lidera (A-) w zarządzaniu wszystkimi towarami związanymi z ryzykiem wylesiania: olejem palmowym, drewnem, bydłem i soją. Żaden inny detalista spożywczy na świecie nie osiągnął tak wysokiego wyniku.

Umocnienie naszej pozycji lidera na świecie w tych wyzwaniach pokazuje, że jesteśmy na dobrej drodze w zrównoważonym zarządzaniu naszymi przedsiębiorstwami. Przejrzystość, z jaką informujemy o naszych działaniach i ich skutkach, jest powszechnie uznawana. W tym roku obchodzimy 230-lecie istnienia naszej Grupy. Jestem pewien, że tylko firmy o bardzo silnym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i środowiskowy swojej działalności są w stanie osiągnąć taką długowieczność – powiedział Pedro Soares dos Santos, prezes Grupy Jerónimo Martins.

Ocena z udziałem Biedronki

Istotny udział w uzyskaniu tak dobrych ocen miały działania Biedronki. Sieć jest członkiem założycielem Polskiej Koalicji na Rzecz Zrównoważonego Oleju Palmowego. Jej celem jest eliminacja stosowania do 2023 r. oleju palmowego z produkcji niezrównoważonej. Sieć chce zwiększyć identyfikowalność zarówno bezpośredniej, jak i wbudowanej (tj. stosowanej w paszach dla zwierząt) soi obecnej w jej produktach. 98,2 proc. wołowiny obecnej w markach własnych Biedronki pochodzi z Polski, z uwagi na niskie ryzyko wylesienia naszego kraju. Dodatkowo, w grudniu 2021 roku Biedronka powołała wewnętrzny Komitet Ochrony Środowiska.

Sieć stawia również na rozwój zielonych rozwiązań w zakresie zasilania energią odnawialną sklepów oraz centrów dystrybucyjnych. W listopadzie tego roku podpisała 15-letnią umowę ze szwajcarską firmą GoldenPeaks Capital. Pozwoli ona Biedronce zapewnić dostęp do czystych i zielonych źródeł energii. Wzmocni także realizację celów redukcji emisji, jednocześnie optymalizując koszty energii. Biedronka współpracuje z firmą Grow Energy – do końca 2025 roku 2 tysiące sklepów sieci zostanie wyposażonych w efektywne instalacje fotowoltaiczne. Dzięki takim instalacjom zużycie „czarnej energii” w Biedronce spadnie o około 15 proc. rocznie dla każdego sklepu objętego projektem.

Co to jest CDP?

CDP to organizacja non-profit. Zachęca firmy i miasta do mierzenia i zarządzania szansami i zagrożeniami związanymi ze środowiskiem i zmianami klimatu. Każdego roku CDP zbiera informacje za pośrednictwem kwestionariuszy „zmiany klimatu”, „wylesiania” i „bezpieczeństwa wodnego”. W 2022 r. ponad 680 instytucji finansowych z aktywami o wartości około 130 bln euro zwróciło się do przedsiębiorstw o ujawnienie informacji na temat ich wpływu na środowisko, ryzyka i możliwości za pośrednictwem CDP. Odpowiedzi udzieliło ponad 18 700 firm reprezentujących połowę globalnej kapitalizacji rynkowej.