30 maja 2024

EQUAL-SALARY dla Żabki

Żabka jest pierwszą polską firmą z certyfikacją wskazującą równość płac w organizacji bez względu na płeć. Przyznane przez EQUAL-SALARY Foundation wyróżnienie, uwzględnia wytyczne ONZ i uznaje je Komisja Europejska.

EQUAL-SALARY Foundation to szwajcarska fundacja założona w 2010 r., która bada równość płac w firmach. Fundacja przyznaje firmom spełniającym odpowiednie kryteria certyfikat równych płac EQUAL-SALARY.

 W Żabce od lat konsekwentnie budujemy kulturę organizacyjną opartą na wartościach. Zaufanie do firmy jest rezultatem podejmowanych przez nas działań i buduje wiarygodność procesów w jakich uczestniczą pracownicy. Przyjęta przez nas Polityka Płacowa gwarantuje, że wynagrodzenie pracowników zależy wyłącznie od ich umiejętności, osiąganych rezultatów oraz wpływu na organizację – mówi Tomasz Suchański, prezes Zarządu Grupy Żabka

 Uzyskanie certyfikatu równych płac to dla nas potwierdzenie, że nasze wynagrodzenia „nie mają płci”. W trakcie procesu certyfikacji audytowano nie tylko dane płacowe. Rozmawiano z pracownikami i sprawdzano ich percepcję i postrzeganie równych szans w wynagradzaniu. Tym samym, zdobyty certyfikat potwierdza nie tylko równość w prowadzeniu polityki płacowej, ale również jej postrzeganie i wiarygodność wśród pracowników. Certyfikat uzyskuje się na 3 lata. Po tym okresie, chcąc potwierdzić równe podejście do sposobu wynagradzania, wymagana jest kolejna certyfikacja. To oznacza ciągłą potrzebę monitorowania i pracy nad procesami płacowymi – mówi Jolanta Bańczerowska, członkini Zarządu ds. Strategii Personalnej Grupy Żabka.

Certyfikat równych płac EQUAL-SALARY uwzględnia wytyczne ONZ i uznaje go Komisja Europejska. Obejmuje analizę danych dotyczących wynagrodzeń oraz audyt oceniający obowiązujące w firmie polityki HR, ocenę funkcjonujących w spółce rozwiązań z perspektywy grupy pracowniczej oraz zaangażowanie kierownictwa firmy w kwestię zapewnienia równego wynagrodzenia.