16 lipca 2024

Biznes dla klimatu – oczekiwania ESG przyśpieszą transformację

ESG, a w szczególności cele dekarbonizacyjne, będą filarem transformacji przedsiębiorstw w erze po pandemicznej. Prawie 57 proc. firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych przedsiębiorstw. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY „Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów”.

Konsumenci chcą ESG

Rośnie świadomość konsumencka. Mamy już powszechnie dostępne narzędzia pozwalające mierzyć ślad węglowy czy wodny. Nie powinna więc dziwić presja jaką klienci wywierają na przedsiębiorstwa. Wymusza ona na firmach wdrażanie czynników zrównoważonego rozwoju. Z badania EY Future Consumer Index wynika, że 60 proc. konsumentów w Polsce i 69 proc. konsumentów na świecie uważa, że uznane marki mają obowiązek wprowadzenia zmian w zakresie ESG.

Coraz więcej firm przyjmuje zrównoważony rozwój jako fundament strategii korporacyjnej nie tylko ze względu na potencjał biznesowy. Także dlatego, że pracownicy poszukują pracy, która jest zgodna z ich przekonaniami. Wraz ze zmianą pokoleniową rosną oczekiwania pracowników obejmujące relacje w miejscu pracy, kulturę organizacyjną czy zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi.

ESG się opłaca – Biznes dla klimatu

Pójście w kierunku ESG się opłaca – podsumowują autorzy raportu. Firmy, które stworzyły zrównoważone łańcuchy dostaw mogą odnotować wzrost przychodów nawet o 20 proc. w porównaniu z firmami, które nie wdrożyły podobnych rozwiązań. Natomiast koszty związane z funkcjonowaniem łańcucha dostaw mogą obniżyć o 16 proc. – wynika z badania Światowego Forum Ekonomicznego. Coraz częściej korporacje wybierają nie tylko dostawców uwzględniających czynniki ESG, ale wymagają tego od poddostawców – przypominają autorzy raportu EY i ING.

– Ochrona środowiska naturalnego oraz zrównoważony rozwój stanowią ważny element naszej długoterminowej strategii. Podejmujemy inicjatywy na rzecz tworzenia i oferowania nowych produktów, wspierania przedsięwzięć neutralnych dla klimatu i kształtowania świadomości proekologicznej wśród klientów. Od kilku lat sukcesywnie zwiększamy nasze zaangażowanie w finansowanie projektów opartych o zieloną energię. Zgodnie z naszą niedawno ogłoszoną deklaracją ekologiczną, do końca 2023 roku przeznaczymy 4,5 mld zł w obszarze korporacyjnym na finansowanie OZE oraz projektów przyjaznych środowisku – mówi Michał H. Mrożek, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Wzrost wartości oparty na czynnikach środowiskowych

Zrównoważony rozwój coraz mocniej wpisuje się w budowanie wartości firmy, zwłaszcza w dłuższym terminie. Trend ten nasilił się w ostatnich miesiącach, a większość firm (57 proc. w skali globalnej) zwiększyło ambicje swoich celów środowiskowych. Taki jest główny wniosek z badania ankietowego ING, przeprowadzonego wiosną 2021 r., wśród 400 korporacji z USA, Europy i Azji. To także jeden z głównych wniosków najnowszego raportu EY i ING „Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów”.

– Budując długoterminową wartość przedsiębiorstwa nie sposób pominąć kwestii klimatycznych. Zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju nie są chwilową modą. Jest to długoterminowy trend, który jest na agendzie inwestorów instytucjonalnych oraz zarządów największych światowych przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę rosnące wymagania ze strony regulatorów oraz presję sektora finansowego, można stwierdzić, że kryteria środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG). a w szczególności cele dekarbonizacyjne, będą filarem transformacji przedsiębiorstw w erze po pandemicznej. Obejmuje to również wypracowanie standardów raportowania niefinansowych czynników ESG – mówi Jarosław Wajer, Partner EY Polska, Lider Działu Energetyki w Polsce i regionie CESA, ekspert zagadnień zrównoważonego rozwoju.

Biznes dla klimatu: sektor finansowy katalizatorem zmian

Coraz bardziej opłaca się być zielonym. Firmy ignorujące odpowiedzialność społeczną i środowiskową mogą być narażone na kary nakładane przez organy regulacyjne.i odrzucane przez konsumentów poszukujących marek, które spełniają standardy zrównoważonego rozwoju. Transformacja w kierunku nisko- czy zeroemisyjnym jest kosztowna. Przedsiębiorstwa, które jej nie dokonają, będą miały istotne problemy z pozyskaniem kapitału oraz rozwojem. Banki, widząc potencjał w nadchodzących zmianach, chętnie odgrywają rolę partnera biznesowego w procesie transformacji kredytobiorców w kierunku nisko- czy zeroemisyjnym. Rozszerzają ofertę produktową, która ma zachęcić klientów do przestawiania biznesu na odpowiedzialny społecznie i środowiskowo. Instytucje finansujące coraz częściej odmawiają kredytowania nie ekologicznych przedsięwzięć, takich jak na przykład węglowe bloki energetyczne. Na rynku zaczynają pojawiać się produkty finansowe oparte o scoring ESG. Umożliwiają one obniżkę marży dla firmy przy wdrażaniu zmian w obszarze zrównoważonego rozwoju. Mechanizm jest prosty: jesteś zielony, płacisz mniej.

Banki sfinansują rozwój zrównoważonych firm

– Należy się spodziewać, że finansowanie zrównoważonego rozwoju stanie się znaczącym elementem działalności banków w Polsce na przestrzeni najbliższych lat.  Zarówno w zakresie finansowania kredytowego, jak i wspierania swoich klientów w dostępie do możliwości finansowania tego rozwoju na rynkach kapitałowych. Zmiany najbardziej już widać w podejściu banków do udzielania kredytów dla przedsiębiorstw opartych na węglu. ING już w 2017 r. jako pierwszy w polskim sektorze bankowym zakomunikował wycofanie się z finansowania aktywów węglowych do 2025 r. Jednocześnie, dziś banki są nie tylko źródłem wsparcia finansowego, ale również źródłem wiedzy, najlepszych praktyk, innowatorskich rozwiązań w takich obszarach, jak np. zrównoważony rozwój. Najnowszy raport dotyczący ESG jest doskonałym przykładem dzielenia się wiedzą z klientami i rynkiem – mówi Michał H. Mrożek, wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

Ubezpieczyciele, chcąc obniżyć ryzyko, już zaczęli wycofywać ze swoich portfeli aktywa, które mają niski rating ESG. Firmy, które nie biorą czynników zrównoważonego rozwoju pod uwagę, będą stopniowo narażone na coraz droższe polisy. Co za tym idzie – zmniejszającą się ich rentowność. Już teraz pojawiają się ubezpieczenia z preferencyjnymi warunkami cenowymi dla „zielonych” produktów, czego przykładem są ubezpieczenia samochodów z napędem elektrycznym.

Zielone inwestycje portfelowe

Do grona zwolenników „zielonych” inwestycji dołączają również inwestorzy instytucjonalni, którzy poprzez inwestycje portfelowe mają kluczowe znaczenie dla światowej gospodarki. Zaledwie 36 proc. inwestorów instytucjonalnych badanych przez EY spodziewa się, że w horyzoncie najbliższych trzech lat będzie.polegać na tradycyjnym inwestowaniu, nieuwzględniającym wpływ czynników.ESG – wynika z badania 2021 EY Global Wealth Research Report. Według tego badania, w skali globalnej ponad ¾ zamożnych klientów ma cele inwestycyjne związane ze zrównoważonym rozwojem.

Ponad 40 proc. ankietowanych inwestorów instytucjonalnych twierdzi, że systematycznie korzysta z informacji niefinansowych przy podejmowaniu decyzji. ESG, a w szczególności cele dekarbonizacyjne, będą filarem transformacji przedsiębiorstw w erze po pandemicznej. Prawie 57 proc. firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych przedsiębiorstw. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY „Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów”.

– Inwestorzy instytucjonalni kładą coraz większy nacisk na kwestie środowiskowe w swoich inwestycjach portfelowych chcąc zminimalizować ryzyko wynikające z zaniedbań w zakresie wdrażania czynników ESG. Inwestorzy są wyposażeni w coraz bardziej precyzyjne wskaźniki i dane. Te z kolei umożliwiają wyliczenie stopy zwrotu z inwestycji w firmy wdrażające ESG i porównanie z alternatywami – mówi Janusz Miszczak, Partner EY Polska, Lider grupy zarządzania ryzykiem finansowym i analityki, sektor finansowy.

Raport „Biznes dla klimatu” dostępny jest tutaj.