23 czerwca 2024
ESG Grupa Żywiec

Grupa Żywiec publikuje raport ESG

Obniżenie emisji CO2 o 28 proc., zużycia wody w produkcji piwa do 2,65 hl/hl, zebranie ponad 6,5 ton odpadów podczas sprzątania brzegów rzek czy wprowadzenie zwrotnych kubków na jeden z największych festiwali muzycznych w Polsce – to tylko niektóre działania, jakich podjęła się Grupa Żywiec w 2022 roku. Firma właśnie opublikowała raport podsumowujący działalność społeczną i środowiskową.

Raport, który opublikowała Grupa Żywiec, jest pierwszym w tym roku sprawozdaniem dotyczącym kwestii ESG wśród producentów piwa na polskim rynku.

Rok 2022 był dla całej branży piwowarskiej pełen wyzwań. Z jednej strony wciąż mierzyliśmy się ze skutkami pandemii koronawirusa. Z drugiej zaś wybuch wojny w Ukrainie spowodował dalsze zmiany w funkcjonowaniu społeczeństwa oraz naszego biznesu. Pomimo kryzysu w łańcuchu dostaw i wzrostów cen energii i surowców, zapewniliśmy ciągłość produkcji i dostępność produktów. Jednocześnie kontynuowaliśmy nasze działania na rzecz środowiska. Wypełnialiśmy zadania, jakie wyznaczyliśmy sobie zgodnie z przyjętą przez nas strategią Warzymy Lepszy Świat – mówi Magdalena Brzezińska dyrektor ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec.

Grupa Żywiec konsekwentnie realizuje strategię dekarbonizacyjną. W 2022 roku obniżyła emisje CO2 w produkcji o 28 proc. w stosunku do 2018 roku. Na dziś całość energii elektrycznej wykorzystywanej w produkcji pochodzi ze źródeł odnawialnych. W centrum zainteresowania firmy znajduje się także dbanie o zasoby wodne. Stąd obniżenie jej zużycia do 2,65 hl/hl w 2022 r. 

Pasza dla zwierząt i zwrotne kubki

Grupa Żywiec podjęła także działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. Odpadki powstałe przy produkcji piwa takie jak gęstwa drożdżowa oraz młóto browarniane trafiają z browarów z powrotem do obiegu pod postacią paszy dla zwierząt. Z kolei podczas koncertów Żywiec Męskie Granie, festiwalu muzycznego Open’er oraz na meczach Legii Warszawa, której sponsorem jest Królewskie, konsumenci mają możliwość zakupu piwa w zwrotnych kubkach, które po umyciu są ponownie wykorzystywane. Podczas 4 koncertów Męskiego Grania razem z fundacją Recal firma zebrała ponad 40 tys. puszek aluminiowych. Trafiły one do recyklingu.

W 2022 roku Grupa Żywiec kontynuowała działalność w Koalicji Dbamy o wodę, której celem jest ochrona zasobów wodnych na Żywiecczyźnie. W ubiegłym roku Koalicja przeprowadziła badanie opinii publicznej i wydała raport „Jak mieszkańcy Żywiecczyzny dbają o wodę”. Został także przeprowadzony monitoring wód Soła i Koszarawa. Ponadto pracownicy firmy razem z Operacją Czysta Rzeka posprzątali brzegi rzek w 5 miastach, w których zlokalizowane są browary, zbierając ponad 6,5 ton śmieci.

W naszym działaniu istotny jest każdy aspekt obszaru ESG. Dbamy o to, żeby nasze piwo powstawało w sposób przyjazny dla środowiska. Ograniczyliśmy więc po raz kolejny zużycie wody w naszych browarach. To daje nam 2. miejsce w Europie, a 5. na świecie w całej Grupie Heineken. Zwiększyliśmy ponadto udział surowców zrównoważonych do 36 proc.

W minionym roku nasi pracownicy po raz kolejny zaangażowali się w działania wolontariatu. Pomagali m.in. przy remoncie domu dla rodzin z Ukrainy czy zbierając obuwie dla najbardziej potrzebujących. Bierzemy też pod uwagę środowisko pracy,  w którym działamy. Posiadamy m.in. platformę Speak Up, która służy do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w całkowicie anonimowy sposób.  Wszyscy nasi pracownicy otrzymują wynagrodzenie zgodne z zasadami Fair Wage Network – podsumowuje działania ESG Oliwia Tran Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Grupie Żywiec.

Promocja butelek zwrotnych

Grupa Żywiec promuje także butelki zwrotne, jako najbardziej ekologiczne opakowanie piwa, które może być ponownie wykorzystana, bez żadnego dodatkowego przetworzenia. W listopadzie i grudniu 2022 r. firma przeprowadziła kampanię na temat butelek zwrotnych w kanałach mediów społecznościowych.