21 lipca 2024

PwC: Ponad połowa zarządów nie rozumie strategii i ryzyk związanych z ESG

Jak wynika z badania PwC, większość zarządów firm nie ma wystarczającej wiedzy na temat ryzyk ESG, z którymi mierzą się ich organizacje. Najważniejsze osoby w spółkach nie rozumieją często własnych strategii ESG.

W badaniu PwC wzięło udział 704 członków zarządów firm z ponad 12 różnych branż. 72 proc. ankietowanych reprezentowało spółki o rocznych przychodach powyżej 1 mld dolarów. Z kolei 64 proc. respondentów pełniło funkcję w swoich zarządach przez ponad 5 lat.

Co to jest ESG? Nawet zarząd często nie wie…

Z badania wynika, że zarządy nadal przywiązują wagę do kwestii związanych z ESG. 55 proc. ankietowanych zgłosiło, że tematy ESG są regularnie częścią agendy ich posiedzeń. To oznacza niewielki wzrost z 52 proc. w zeszłym roku i znaczący (z 34 proc.) wobec 2019 roku.

Pomimo rosnącego nacisku na ryzyko ESG kadra zarządzająca nie jest w stanie dobrze zrozumieć kluczowych kwestii z nim związanych. Tylko w co czwartej firmie ryzyko ESG jest zrozumiane„bardzo dobrze”. Z kolei ogólną strategię ESG swojej firmy rozumie 42 proc. badanych. Prawie połowa respondentów stwierdziła, że rozumie działania firmy w zakresie różnorodności i integracji społecznej. Jednak tylko 16 proc. odnosi to do ryzyka i strategii klimatycznej. Jedynie 15 proc. zadeklarowało dobre zrozumienie kontroli wewnętrznych i procesów związanych z gromadzeniem danych ESG.

Bezpieczeństwo danych, talenty i skład zarządu

Z raportu wynika, że tematy związane z ESG, które cieszą się największym zainteresowaniem zarządów, to bezpieczeństwo danych, zarządzanie talentami oraz skład zarządu. Mniej uwagi poświęcono zmianom klimatycznym czy emisjom dwutlenku węgla, nie mówiąc już o prawach człowieka.

Co ciekawe, jednym z kluczowych tematów dyskusji, zgłoszonym przez prawie 75 proc. na poziomie „w znacznym stopniu” lub „w pewnym stopniu”, było wykorzystanie wskaźników niefinansowych w planach wynagrodzeń kadry zarządzającej. To kobiety częściej popierały wskaźniki ESG w takich planach. W przypadku różnorodności i integracji ich poparcie wynosiło 73 proc. w porównaniu z 45 proc. mężczyzn. Z kolei cele środowiskowe wspiera 40 proc. kobiet w porównaniu z 30 proc. mężczyzn.

Im większa firma tym więcej koncentracji na ESG

Raport wykazał znaczące rozbieżności w zakresie koncentracji na kwestiach ESG pomiędzy większymi i mniejszymi firmami. 72 proc. zarządów w firmach o rocznych przychodach powyżej 10 mld dolarów w czasie ostatnich 12 miesięcy przeprowadziło dyskusje na temat zmian klimatycznych. Tylko 27 proc. w firmach o przychodach poniżej 1 mld dolarów deklaruje takie działania. Podobnie jest w kwestii powiązania ESG ze strategią firm. 73 proc. dużych firm łączy te tematy. W przypadku mniejszych firm ma to miejsce tylko u 40 proc. respondentów.

Na podstawie ESG Today.